echo

Vervolgcontrole’s

Na het eerste gesprek krijg je een zorgpad toegewezen. Dit geeft jullie de optimale zorg in deze zwangerschap. Er zijn verschillende zorgpaden. Het kan zijn dat je tijdens de zwangerschap wisselt van zorgpad. De vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten. De controles volgen elkaar steeds sneller op en aan het einde van de zwangerschap zal je alle verloskundigen kennen.

Voor de hele zwangerschap geldt: mocht je vragen hebben of ongerust zijn, dan kun je ons altijd bellen.

Elke controle begint met een gesprek, waarbij centraal staat hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleeft. Uiteraard is er genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitdiepen van klachten. Gedurende de zwangerschap komt de keuze borst- of flesvoeding, de plaats van bevalling, pijnbestrijding en de belinstructies t.a.v. de bevalling aan bod.

  • Tijdens iedere controle wordt de bloeddruk gemeten en wordt je gewogen.
  • Elke controle wordt gevoeld naar de groei van de baarmoeder. Later meten we deze ook in centimeters. Hiervoor is het belangrijk een lege blaas te hebben. Vanaf 28 weken beoordelen we tevens de ligging van het kindje en op het einde van de zwangerschap controleren we of de baby goed indaalt in het bekken.
  • Vanaf 14 weken wordt elke controle naar de hartslag van het kindje geluisterd.
  • Bij 27 weken zwangerschap wordt nogmaals het ijzer- en suikergehalte bepaald in het bloed, Bij de zwangeren die rhesus c en/of D negatief zijn screenen we dan meteen op mogelijke antistoffen.
  • Als je 34 weken zwanger bent, maken we een groei-echo. Op deze manier kunnen we de groei van het kindje goed in kaart brengen.
  • Indien we het nodig vinden om urine te controleren geven we dit vooraf aan.
  • De bevalling komt uitgebreid aan bod tijdens het consult bij 32 weken. Eventuele persoonlijke wensen van jullie worden dan besproken. Het is wenselijk dit vast te leggen in een geboorteplan. Hier vind je meer informatie over bij de voorbereiding op je bevalling.

In de volgende gevallen zullen er regelmatig echo's worden gemaakt in plaats van het meten van je baarmoeder:
• als er aanwijzingen zijn dat je kind niet goed groeit,
• als je eerder een kind kreeg dat te klein werd geboren,
• als de hoogte van de baarmoeder bij jou moeilijk te meten is.
Mocht de groei van je kind na echoscopisch onderzoek afwijken, dan zal je worden verwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.


Let op
Een volle blaas kan het meten verstoren. Zorg ervoor dat je vanaf 26 weken met een lege blaas naar het spreekuur komt.

Wanneer er complicaties optreden verwijzen we je naar een gynaecoloog die de situatie mede beoordeelt. Vaak moet je even voor controle naar het ziekenhuis. Als de controle bij de gynaecoloog goed is, nemen wij de zorg weer over, Zo niet, dan begeleidt de gynaecoloog je verder in de zwangerschap en bij de bevalling. Zodra je met je kindje naar huis komt, nemen wij de zorg weer over.

In het volgende schema zie je een standaard laag risico zorgpad. Je kan hierin heel duidelijk zien wat we van elkaar kunnen verwachten bij elke controle.

Aantal weken zwanger informatie bijzonderheden
 

                                                                 

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Intake gesprek

eerste echo (lege blaas) en informatie over evt onderzoeken

Folder Zwanger

10-12   Termijnecho (volle blaas)
9-13 Lokale prikpost zonder afspraak Bloed prikken
     
10 en verder (optioneel) www.pns.nl/nipt

NIPT

12+3-14+3 (optioneel)

www.pns.nl/13-wekenecho

Structureel echoscopisch onderzoek (13 wk echo) Reusel
14   Zwangerschapsverklaring
17   Aanmelden zwangerschapscursus
18-21  www.pns.nl/20-wekenecho

Structureel echoscopisch onderzoek (20 wk echo)

Reusel

24   Folder informatie bekkenbodem
24   Folder minder leven
27   Vanaf nu altijd lege blaas
27-28 Lokale prikpost zonder afspraak Bloed prikken
30   Folders over bevalling en informatie geboorteplan
32   Wensen bevalling bespreken
34   Liggingsecho
36   Belinstructies bevalling en info hielprik
38    
39   Alleen bij 1e zwangerschap
40    
41    

In het volgende schema kan je de groei van je kindje zien.

Zwangerschapsduur (weken)  Gewicht (gram) Totale lengte (cm)
12 15 9
16 115 16
20 300 20-25
24 630 30
28 1150 35
32 1950 40
36 2700 45
40 3400 51