hielprik

Hielprik - Gehoorscreening

Hielprik

In het kraambed krijgt jullie kindje tussen de 5e – 7e dag de hielprik, waarbij bloed wordt afgenomen uit de hiel. Deze bloedafname wordt tijdens een huisbezoek gedaan door een verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), dat verbonden is aan het consultatiebureau. Het doel is het opsporen van 17 zeldzame erfelijke ziektes. Het op tijd opsporen van deze ziektes kan ernstige schade aan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling beperken of voorkomen. De meeste ziektes zijn niet te genezen, maar wel te behandelen met medicijnen of een dieet. Dit onderzoek is in het belang van de gezondheid van het kind.

Als je binnen 4 weken na de hielprik GEEN bericht hebben ontvangen, is de uitslag van de hielprik goed.

Aan de hielprik zijn geen kosten verbonden en deelname is niet verplicht.
Om meer te weten over de ziektes waarop gescreend wordt verwijzen we graag naar deze website.

Gehoorscreening

Gelijktijdig met de afname van de hielprik wordt het gehoor van de pasgeborenen gescreend, door de verpleegkundige van JGZ. Omdat een goed gehoor belangrijk is voor de ontwikkeling van de baby, is tijdige opsporing van eventuele afwijkingen aan het gehoor noodzakelijk, zodat een eventuele behandeling tijdig kan starten. Onderzoek geeft aan dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van de taal en spraak.
De gehoorscreening is als volgt: er wordt een zacht dopje in het oor van de baby geplaatst. Dit dopje is verbonden met een meetapparaat dat het gehoor van de baby kan meten. Het is pijnloos en meestal merkt je kind er helemaal niks van. De uitslag van deze screening is meteen bekend.

Ook deze screening is voor jullie kosteloos en deelname is niet verplicht.

Om meer te weten te komen over de wijze van gehoorscreening verwijzen we graag naar de website http://www.rivm.nl/gehoorscreening

Om alle informatie overzichtelijk door te nemen verwijzen we naar de folder 'Screeningen bij pasgeborenen.

Gezinnen die woonachtig zijn in België krijgen de screening niet automatisch via Jeugdgezondheidszorg. De hielprik wordt door ons uitgevoerd. .De gehoorscreening en verdere controles verlopen via kind en gezin of de kinderarts in België en niet via het consultatiebureau in Nederland. Het is belangrijk om tijdig contact op te nemen met deze instantie www.kindengezin.be.