Medische echo’s

Tijdens je zwangerschap worden de volgende medische echo’s standaard aangeboden:

De verloskundige kan extra echo’s indiceren wanneer dit medisch gezien nodig is. Bijvoorbeeld bij extra beoordeling van de groei van het kindje of de ligging van de placenta.

Al deze echo’s maken we in onze eigen praktijk. Ben je er van bewust dat we bij iedere echo die we maken soms bijzonderheden zien zonder er direct naar op zoek te zijn. We zijn verplicht je hiervan op de hoogte te brengen en zullen je, indien nodig, doorverwijzen naar bijvoorbeeld de gynaecoloog.

Wij werken met ‘Vrumun’. Je hebt een jaar toegang tot je eigen digitale dossier, waarin je alle foto’s kan zien en downloaden. Je je ontvangt een inlogcode tijdens het intakegesprek.

Vitaliteitsecho

De eerste echo wordt rond 7-8 weken zwangerschaap gemaakt. We kijken of het hartje klopt, hoe lang je ongeveer zwanger bent en of je in verwachting bent van een of meerdere kindjes. De echo wordt inwendig gemaakt en hiervoor is een lege blaas nodig. Deze methode is veilig en pijnvrij.

Termijnecho

Tussen 10 en 12 weken wordt de termijnecho gemaakt, deze keer met een volle blaas. In deze periode groeit elk kind gelijk, zodat je met grote nauwkeurigheid de zwangerschapsduur en de definitieve uitgerekende datum kunt vaststellen. Tijdens deze echo worden de groei en de hartslag van het kind beoordeeld. 

13 wekenecho

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij het kindje. Deze echo lijkt veel op de 20 wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijken we of er lichamelijk afwijkingen te zien zijn bij het kindje. Het onderzoek biedt geen 100% garantie dat het kindje volledig gezond is.

Vanaf 1 september 2021 wordt de 13 wekenecho aangeboden, het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO) en kan uitgevoerd worden tussen 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. We vertellen je meteen de uitslag. Bij 95 van de 100 zwangerschappen zien we geen aanwijzingen voor een afwijking. Vervolgonderzoek is dan niet nodig.

De 13 wekenecho wordt uitgevoerd binnen een wetenschappelijke studie. Dat betekent dat je alleen kunt kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie en hiermee akkoord gaat dat je gegevens anoniem gebruikt worden voor de studie en dat de onderzoekers contact op kunnen nemen voor aanvullend onderzoek (zoals via een vragenlijst of interview).

De 13 wekenecho is géén vervanging van de 20 wekenecho!

Het is belangrijk om te weten dat er wettelijk bepaald is dat er bij deze echo niet naar het geslacht van het kindje gekeken mag worden. Wil je graag zo vroeg mogelijk weten of het een jongen of meisje wordt? Dan ben je van harte welkom om een geslachtsbepaling (pretecho) vanaf 15 weken te laten maken bij ons in de praktijk.

20 wekenecho (TTSEO)

Het SEO (tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek), ook wel de 20 wekenecho genoemd, is een echo die er op gericht is om eventuele afwijkingen bij het kind op te sporen.

Het TTSEO geeft geen garantie op een gezond kind. Als er bij deze echo iets afwijkends wordt gezien zijn de gevolgen voor het kind niet altijd even duidelijk. Meestal zal je vervolgonderzoek aangeboden krijgen. 

Liggingsecho

Rond de 34 weken wordt er een echo gemaakt om de ligging van het kindje te bepalen. Dit kan van belang zijn voor je zwangerschap. Tevens wordt tijdens deze echo de groei gemeten.  

Neem contact met ons op!

06 – 55125270

info@verloskundigeortus.nl

Burgemeester van Houdtplein 22c, 5531 GN Bladel

Markt 24, 5541 EA Reusel